Trójwymiarowe obrazowanie danych batymetrycznych na mapach cyfrowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trójwymiarowe obrazowanie danych batymetrycznych na mapach cyfrowych.

Abstrakt

Opisano podstawy teoretyczne generowania obrazów trójwymiarowych w oparciu o batymetryczne informacje zawarte w morskich mapach elektronicznych. Przedstawiono efekt wizualizacji 3d batymetrii dla Zatoki Fińskiej w oparciu o Elektroniczną Mapę Nawigacyjną CM-93.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 9 - 16,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Demkowicz J.: Trójwymiarowe obrazowanie danych batymetrycznych na mapach cyfrowych.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.9-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi