Trust and online retailing. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trust and online retailing.

Abstrakt

W artykule autor wprowadził rozróżnienie pomiędzy zaufaniem, jako relacją interpersonalną (RI), o zaufaniem jako relacją nieinterpersonalną (RN). Dylemat Więźnia w matematycznej teorii gier, I współpracę w społeczeństwie, B.Wiliams pokazuje logiczną strukturę wyjaśniania, jako wymagającą uzupełnienia przez nieegoistyczne mikromotywacje. Występują dwa trendy w handlu internetowym: technologia człowiek. Trend technologiczny powoduje wzrost znaczenia handlu internetowego w przeciwieństwie do trendu związanego z człowiekiem ponieważ kupujący i sprzedający są anonimowi i enigmatyczni. Nie ma możliwości zbudowania zaufania jako relacji interpersonalnej w internetowym handlu detalicznym, dlatego pośrednik (np. prowadzący serwis aukcyjny) próbuje budować nieinterpersonalną relację zaufania do serwisu internetowego,co bazuje na ograniczonym zaufaniu stron transakcji do siebie nawzajem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Economics and values strony 131 - 138
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M.: Trust and online retailing.// Economics and values/ ed. J. Kubka Gdańsk: Tech. Univ. Gdań, 2002, s.131-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi