Trzeciorzędowe poziomy wodonośne Pomorza Gdańskiego w świetle nowych poglądów na stratygrafię - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trzeciorzędowe poziomy wodonośne Pomorza Gdańskiego w świetle nowych poglądów na stratygrafię

Abstrakt

Trzeciorzędowe poziomy wodonośne w rejonie Gdańska "nazwane" zostały ponad 100 lat temu. Od tego czasu poczyniony został pewien postęp w rozpoznaniu stratygraficznym Pomorza Gdańskiego, oprócz tego zmienione zostały niektóre wydzielenia w stratygrafii kenozoiku. Fakt ten sprawia, że niektóre powszechnie używane określenia poziomów wodonośnych stały się przestarzałe lub wręcz nieaktualne. W artykule w oparciu o literaturę zestawiono profil stratygraficzny osadów trzeciorzędu na Niżu Polskim. Przeanalizowano ich wykształcenie i rozprzestrzenienie, ze szczególnym odniesieniem do Pomorza Gdańskiego. Podjęto również próbę uściślenia nazewnictwa trzeciorzędowych poziomów wodonośnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Trzeciorzędowe poziomy wodonośne Pomorza Gdańskiego w świetle nowych poglądów na stratygrafię// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi