Trzęsienia ziemi w Polsce w roku 2004 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trzęsienia ziemi w Polsce w roku 2004

Abstrakt

W 2004 roku na terenie Polski wystąpiły dwa trzęsienia ziemi o magnitudach ok. 4,6 - 4,9 w skali Richtera. Wstrząsy sejsmiczne, oprócz oczywistych negatywnych odczuć mieszkańców, spowodowały szereg uszkodzeń obiektów budowlanych, na szczęście nie wywołując poważnych zagrożeń ich bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono opis zaistniałych zjawisk oraz ocenę ich intensywności i wpływu na obiekty budowlane, podając ilustrowane przykłady charakterystycznych uszkodzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 104, strony 115 - 126,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Zembaty Z., Jankowski R., Cholewicki A., Szulc J.: Trzęsienia ziemi w Polsce w roku 2004// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 104., nr. z. 2-B (2007), s.115-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi