Ttrans-risk - an integrated method for risk management in transport =Trans-risk - zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ttrans-risk - an integrated method for risk management in transport =Trans-risk - zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie

Abstrakt

Podjęto już wiele prób integracji metod zarządzania ryzykiem w innych dziedzinach życia. Przegląd metod zarządzania ryzykiem w poszczególnych gałęziach transportu wskazuje na dość duże rozbieżności terminologiczne i dotyczące szczegółowych zasad i zastosowań metod zarządzania ryzykiem. Istnieje zatem konieczność podjęcia próby integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie. Niniejsza praca jest wynikiem działań interdyscyplinarnego zespołu pracującego nad problemem. Są to przedstawiciele czterech gałęzi transportu w projekcie Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu ZEUS. Praca zawiera założenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie oraz koncepcję zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem TRANS-RISK.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 209 - 220,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Gucma L., Skorupski J.: Ttrans-risk - an integrated method for risk management in transport =Trans-risk - zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie// Journal of KONBiN. -., nr. No 1(13) (2010), s.209-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi