Twardnienie fizyczne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego wpływ na spękania niskotemperaturowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Twardnienie fizyczne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego wpływ na spękania niskotemperaturowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis zjawiska twardnienia fizycznego asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego prawdopodobne przyczyny. Omawia wpływ tego zjawiska na spękania niskotemperaturowe nawierzchni. Krótko przedstawia badania przeprowadzone w tym zakresie na Politechnice Gdańskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 368 - 373,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Twardnienie fizyczne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego wpływ na spękania niskotemperaturowe// Drogownictwo. -., nr. 12 (2013), s.368-373
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi