Two-dimensional diffusion wave model for numerical simulation of inundation - Upper Narew case study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Two-dimensional diffusion wave model for numerical simulation of inundation - Upper Narew case study

Abstrakt

Przedstawiono zastosowanie uproszczonego modelu matematycznego przepływu wody ze swobodną powierzchnią, zwanego falą dyfuzyjną, do numerycznej symulacji zalewu powodziowego doliny rzeki. Równania modelu rozwiązano metodą objętości skończonych. Model w dwuwymiarowej wersji wykorzystano do odtworzenia przejścia fali powodziowej przez fragment doliny Górnej Narwi między miejscowościami Suraż i Łapy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Management of the storage reservoir influencing the protected natural environment - upper Narew River system case study strony 107 - 120
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M.: Two-dimensional diffusion wave model for numerical simulation of inundation - Upper Narew case study// Management of the storage reservoir influencing the protected natural environment - upper Narew River system case study/ ed. ed. J.J. Napiórkowski, R.J. Romanowicz Warszawa: Inst. Geofizyki PAN, 2008, s.107-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi