Two-dimensional vertical analysis of dam-break flow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Two-dimensional vertical analysis of dam-break flow

Abstrakt

W artykule przedstawiono matematyczne modelowanie przepływów ze swobodną powierzchnią w kanałach otwartych. Do symulacji przepływu użyto dwuwymiarowy pionowy model RANS. Wchodzące w skład modelu równania Naviera-Stokesa rozwiązano stosując algorytm SIMPLE dla metody różnic skończonych. Do śledzenia zmian swobodnego zwierciadła wody zastosowano metodę MAC. Analizie poddano szybkozmienny przepływ po poziomym, gładkim dnie wywołany gwałtownym uwolnieniem masy wody. Symulacje numeryczne wykonano dla warunków suchego i mokrego dna poniżej zapory. Otrzymane wyniki pokazano dla różnych stanów wody dolnej w kanale poniżej zapory. Poddano także dyskusji możliwość stosowania równań wody płytkiej oraz modelu RANS do symulacji przepływu szybkozmiennego ze swobodną powierzchnią.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 11, strony 315 - 328,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Zima P.: Two-dimensional vertical analysis of dam-break flow// TASK Quarterly. -Vol. 11., nr. nr 4 (2007), s.315-328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi