Two-dimensional vertical Reynolds-averaged naviers-stokes equations versus one-dimensional Saint-Venant model for rapidly varied open channel water flow modelling - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Two-dimensional vertical Reynolds-averaged naviers-stokes equations versus one-dimensional Saint-Venant model for rapidly varied open channel water flow modelling

Abstrakt

Przedstawiono dwa modele przepływu wody ze swobodną powierzchnią -płaski pionowy model Reynoldsa i model de Saint-Venanta.Do rozwiązania równań pierwszego modelu zastosowano schemat SIMPLE oraz wykorzystano metodę cząstek znaczonych MAC do wyznaczania swobodnej powierzchni wody. Równania Saint-Venanta rozwiązano metodą objętości skończonych. Obydwa modele zastosowano do symulacj zjawiska typu katastrofa zapory. Porównano wyniki obliczeń ruchu szybkozmiennego i przeanalizowano przyczyny rozbieżności uzyskanych rozwiązań numerycznych. Wyniki symulacji skonfrontowano z pomaiarami laboratoryjnymi dostepnymi w literaturze.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 53, strony 3 - 18,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Zima P.: Two-dimensional vertical Reynolds-averaged naviers-stokes equations versus one-dimensional Saint-Venant model for rapidly varied open channel water flow modelling// ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS. -Vol. 53., nr. nr 4 (2006), s.3-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi