Two isomorphic ZnII/CoII complexes with tri-tert-butoxy­silanethiol and histamine, and (4-hydroxymethyl-1H-imidazole-κN)bis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato-κ2O,S)zinc(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Two isomorphic ZnII/CoII complexes with tri-tert-butoxy­silanethiol and histamine, and (4-hydroxymethyl-1H-imidazole-κN)bis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato-κ2O,S)zinc(II)

Abstrakt

Otrzymano dwa izomorficzne kompleksy cynku(II) i kobaltu(II) z tri-tert-butoksysilanotiolem i histaminą oraz kompleks cynku(II) z tri-tert-butoksysilanotiolem i 4(5)-hydroksymetyloimidazolem. Scharakteryzowano strukturę otrzymanych kompleksów w ciele stałym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS nr 64, strony 0 - 0,
ISSN: 0108-2701
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dołęga A., Kazimierczuk K., Pladzyk A., Majcher K.: Two isomorphic ZnII/CoII complexes with tri-tert-butoxy­silanethiol and histamine, and (4-hydroxymethyl-1H-imidazole-κN)bis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato-κ2O,S)zinc(II)// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS. -Vol. 64., nr. pt 7 (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi