Tworzenie klastra w regionie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tworzenie klastra w regionie

Abstrakt

Autorka na przykładzie inicjatywy klastrowej - Grupy MTD dowodzi, że odgórne kreowanie klastra przez władze publiczne jest przedsięwzięciem ryzykownym. Kluczowym determinantem rozwoju grona jest zaangażowany koordynator; nie mniej ważną rolę odgrywają trwałe powiązania, zaufanie, wspólnota celów i norm kulturowych. Obecność tych czynników cementuje klaster, zaś ich brak pociąga za sobą rozpad sztucznie zainicjowanej sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 69 - 76,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Tworzenie klastra w regionie// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. nr 12(719) (2009), s.69-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi