Tymieniecka's conception of ''the moral sence''in the life of the human person - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tymieniecka's conception of ''the moral sence''in the life of the human person

Abstrakt

W artykule, pt. "Tymieniecka's Conception of "the Moral Sense" in the Life of the Human Person" ("Tymienieckiej koncepcja "moralnego sensu" w życiu ludzkiej osoby") pokazałem, że koncepcja ta przybliża nas do znaczącego novum, którym jest zmysł moralny. Następnie pokazałem, że filozofka odkrywa jego obecność w oszacowującym procesie ze strony osoby ludzkiej. Z kolei uwypukliłem znaczenie "doświadczenia źródła", które inicjuje takie fazy, jak: (1) faza wirtualności "pra-życia", które zbierają się w życiowo-indywidualizujący proces; (2) faza entelechii, która jest zorientowana na organiczną czy też wirtualną fazę; (3) faza czucia witalnego; (4) faza odczuwania zmysłami, związana z psychiczną fazą; (5) faza psychiczna powiązana z fazą świadomą. Z kolei pokazałem, że proces oszacowania zjawia się jako przejście od samo-indywidualizującego się życia do ludzkiego znaczenia życia. Uwypukliłem odmienne pojmowanie zmysłu moralnego w myśli moralnej A.-T. Tymienieckiej oraz myśli moralnej Antony'ego Earl of Shaftesbury'ego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Life - Energies, forces and the shaping of life: vital, existential, Vol. LXXIV strony 41 - 49
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: Tymieniecka's conception of ''the moral sence''in the life of the human person// Life - Energies, forces and the shaping of life: vital, existential, Vol. LXXIV/ ed. ed. A. Tymieniecka. : Kluwer Academic, 2002, s.41-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi