Tytułem wstępu : Wpływ jakości powietrza na jakość życia i zdrowie człowieka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tytułem wstępu : Wpływ jakości powietrza na jakość życia i zdrowie człowieka

Abstrakt

Zanieczyszczenie powietrza zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym występującym zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Wobec tego na całym świecie kładzie się coraz większy nacisk na badania mające na celu oznaczanie głównych zanieczyszczeń powietrza, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wpływu skutków skażenia środowiska na stan zdrowia i jakość życia. Narażenie na zanieczyszczenia powietrza jest w dużej mierze poza kontrolą indywidualnych jednostek oraz wymaga działań na szczeblu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała szereg wytycznych mających na celu zmniejszenie oddziaływań złego stanu powietrza na zdrowie człowieka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Jakość powietrza a jakość życia strony 6 - 7
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Biernacka P.: Tytułem wstępu : Wpływ jakości powietrza na jakość życia i zdrowie człowieka// Jakość powietrza a jakość życia/ ed. red. W. Wardencki. Wydział Chemiczny PG. Gdańsk: WCh PG, 2011, s.6-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 310 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi