Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. CZ. I Charakterystyka emisji odorów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. CZ. I Charakterystyka emisji odorów

Abstrakt

Odory emitowane z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grupy zanieczyszczeń będącej głównym powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów generowanych przez oczyszczalnie ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich metod dezodoryzacji jest niejednokrotnie pomijane. Może to negatywnie wpływać na zaufanie publiczne oraz jakość powietrza atmosferycznego. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat linii oczyszczania ścieków oraz linii przetwarzania i zagospodarowywania osadów ściekowych w modelowej biologicznej oczyszczalni ścieków prowadzącej proces odzysku biogazu, niezbędne w celu scharakteryzowania odorów emitowanych przez główne instalacje oczyszczalni ścieków komunalnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 30 - 35,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Cieślik B., Kolasińska P., Dymerski T., Konieczka P., Namieśnik J.: Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. CZ. I Charakterystyka emisji odorów// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 4 (2016), s.30-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi