Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. Cz. II. Metody dezodoryzacji oraz identyfikacji zanieczyszczeń powietrza. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. Cz. II. Metody dezodoryzacji oraz identyfikacji zanieczyszczeń powietrza.

Abstrakt

Odory emitowane z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grupy zanieczyszczeń będącej głównym powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów generowanych przez oczyszczalnie ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich metod dezodoryzacji jest niejednokrotnie pomijane. Może to negatywnie wpływać na zaufanie publiczne oraz jakość powietrza atmosferycznego. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat metod dezodoryzacji, takich jak: termiczna utylizacja, dyfuzja przez osad czynny oraz biofiltracja dedykowanych do unieszkodliwiana odorów w oczyszczalniach biologicznych. Przedstawiono również informacje na temat techniki olfaktometrii terenowej i elektronicznego nosa, będących narzędziami wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 48 - 54,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kolasińska P., Cieślik B., Dymerski T., Konieczka P., Namieśnik J.: Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. Cz. II. Metody dezodoryzacji oraz identyfikacji zanieczyszczeń powietrza.// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 1 (2017), s.48-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 187 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi