Uciążliwości eksploatacyjne jako składnik błędów w realizacji stropodachu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uciążliwości eksploatacyjne jako składnik błędów w realizacji stropodachu

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis stropodachu zrealizowanego z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a wykonane interwencyjnie prace naprawcze spowodowały pogorszenie jakości eksploatacji budynku mieszkalnego rozszerzając zakres występujących usterek cieplno-wilgotnościowych. Zaproponowano, zgodna z zasadami wiedzy technicznej metodologię prac remontowych stropodachu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy Płaskie strony 19 - 24,
ISSN: 1899-7902
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Uciążliwości eksploatacyjne jako składnik błędów w realizacji stropodachu// Dachy Płaskie. -., nr. 1 (2015), s.19-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi