Udokładnianie pomiaru częstotliwości krótkich obserwacji sinusoidy przy użyciu filtracji cyfrowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Udokładnianie pomiaru częstotliwości krótkich obserwacji sinusoidy przy użyciu filtracji cyfrowej

Abstrakt

W pracy pogłębiono i przebadano koncepcję metody pomiaru częstotliwości krótkiego fragmentu zaszumionego sygnału sinusoidalnego wykorzystującą filtrację cyfrową do zwiększania dokładności pomiaru. Podstawowy pomiar realizowany jest z użyciem transformaty DFT. Pomiar ten w przypadku krótkich sygnałów nie oferuje jednak wystarczającej dokładności. Dlatego w omawianej metodzie wprowadzono dodatkowy etap udokładniania częstotliwości. Posiłkujemy się w nim transformatą DTF, a dokładniej jej wartością tylko w jednym punkcie częstotliwości wyznaczonym na wcześniejszym etapie, tego samego sygnału ale poddanego filtracji za pomocą specjalnie dobranego filtru cyfrowego typu FIR. Przedstawioną metodę porównano z innymi tanimi numerycznie metodami pomiaru częstotliwości wykorzystującymi DFT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Blok E., Blok M.: Udokładnianie pomiaru częstotliwości krótkich obserwacji sinusoidy przy użyciu filtracji cyfrowej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi