Udział Architektów IARP w kształceniu studentów architektury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Udział Architektów IARP w kształceniu studentów architektury

Abstrakt

Zawód architekta jest regulowanym zawodem zaufania publicznego. Polskie prawo zezwala na pro-jektowanie w specjalności architektonicznej jedynie osobom posiadającym uprawnienia budowlane i należącym do samorządu zawodowego – Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Izba ta do-prowadziła do ochrony prawnej tytułu „Architekt IARP”. W przypadku architektów, tak jak innych zawodów zaufania publicznego (medycznych czy prawniczych), niezwykle ważna jest praktyka za-wodowa. W tym kontekście warto przeanalizować udział czynnych zawodowo architektów-projektantów w kształceniu studentów. Statystyka polskich szkół architektury w tym zakresie wska-zuje, że co trzeci nauczyciel akademickich wykonuje zawód architekta w praktyce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedmiot Architektura Miasto :Perspektywa architektoniczna. Tom II strony 34 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Idem R., KLECZEK P., Józekowski J. M.: Udział Architektów IARP w kształceniu studentów architektury// Przedmiot - architektura - miasto. Perspektywa architektoniczna.Tom II/ ed. Magdalena Berlińska , Agnieszka Kurkowska Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2017, s.34-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi