Udział farm wiatrowych w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Udział farm wiatrowych w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej

Abstrakt

W referacie przedstawiono koncepcję udziału farm wiatrowych w procesie regulacji napięć w sieciach dystrybucyjnych 110kV. Wskazano, że właściwie sterowana farma wiatrowa przyczynia się do zmniejszenia wahań napięcia w sieci WN powodowanych dobową zmiennością obciążenia. Wykazano również, że stabilizacja napięcia sieci WN powodowana oddziaływaniem farmy wiatrowej przekłada się na zmniejszenie liczby przełączeń przekładni w transformatorach WN/SN pracujących w danej sieci i tym samym powoduje wydłużenie żywotności przełączników zaczepów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 38 - 46,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klucznik J.: Udział farm wiatrowych w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej// Acta Energetica. -., nr. nr 1 (2010), s.38-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi