Ujednolicony opis zasobów uczelnianych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ujednolicony opis zasobów uczelnianych

Abstrakt

Artykuł opisuje możliwości ujednolicenia opisu zasobów uczelnianych oraz scalenia rozproszonych baz danych w jedną centralną bazę. Przedstawiono charakterystykę przechowywanych danych zasobów w ramach uczelni. Opisano motywację dla stworzenia wspólnego opisu zasobów oraz scalonej bazy danych na potrzeby uczelnianych systemów informatycznych. Omówiono struktury danych wraz z istniejącymi relacjami pomiędzy danymi. Komponent do zarządzania danymi został szczegółowo opisany wraz z zasadami dostępu do danych i wydajnością działania. Zaprezentowano możliwe do wykorzystania technologie podkreślając ich zalety i wady w odniesieniu do budowy scalonej bazy danych zasobów uczelnianych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 17, strony 151 - 159,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Pszczoliński P.: Ujednolicony opis zasobów uczelnianych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 17., nr. Nr 7 (2009), s.151-159
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi