Układ bezpośredniej regulacji strumienia silnika asynchronicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ bezpośredniej regulacji strumienia silnika asynchronicznego

Abstrakt

W referacie przedstawiono strukturę układu regulacji silnika indukcyjnego opartą na modelu multiskalarnym. Dla przedstawianej struktury wybrano do transformacji zmiennych stanu wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne, na stanowisku z silnikami o mocy 22kW, w układzie regulacji z obserwatorem prędkości ką-towej wirnika. Badania przeprowadzono w pełnym zakresie zmian prędkości oraz dla typo-wych stanów dynamicznych silnika. Dodatkowo przedstawiono strukturę układu do osłabia-nia zadanej wartości kwadratu strumienia stojana silnika oraz do ograniczenia zadanej warto-ści dla regulatora momentu. Przeprowadzone badania wykazały dobre właściwości układu re-gulacji silnika asynchronicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 179 - 184,
ISSN: 1425-5766
Tytuł wydania:
Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006. strony 179 - 184
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Włas M.: Układ bezpośredniej regulacji strumienia silnika asynchronicznego// Zastosowanie komputerów w nauce i technice`2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006./ Gdańsk: Wydaw. WEiA PG, 2006, s.179-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi