Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich

Abstrakt

W analizie współpracy geosyntetyków z elementami konstrukcji inżynierskiej możemy je traktować jako membrany sprężyste lub powłoki posadowione na różnych rodzajach podłoża. Modelowanie układu rzeczywistego oznacza jego idealizację pod kątem uwzględnienia tych cech ośrodka i jego elementów, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia analizowanego problemu. Zbudowany zostanie model fizyczny, a następnie matematyczny przedstawiony w postaci uogólnionego układu dynamicznego. W tym opisie wykorzystuje się różne operatory. Prowadzą one do układów ciągłych o parametrach rozłożonych. Rozpoczynając od opisu z wykorzystaniem układów dynamicznych ciągłych można przejść do układów dynamicznych dyskretnych. Pozwala na to teoria uogólnionych układów dynamicznych, poprzez wykorzystanie innych operatorów. Takie podejście umożliwia prowadzenie analizy problemu z wykorzystaniem sygnałów ciągłych i dyskretnych. Otrzymane wyniki pozwalają też wyznaczać odpowiedzi analizowanych układów metodami analitycznymi, numerycznymi lub hybrydowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 19 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 13 - 17,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Mieloszyk E., Milewska A., Grulkowski S.: Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich// Przegląd Komunikacyjny -,iss. 11 (2020), s.13-17
Bibliografia: test
 1. American Petroleum Institute. API 653. Tank inspection, repair, altre- nation and reconstruction. Wa- shington, 2005. otwiera się w nowej karcie
 2. Bittner R. Operational calculus in linear spaces. Studia Mathematica, 1961, 20(1), 1-18. otwiera się w nowej karcie
 3. Hall L. Simulations and analyses of train -induced ground vibrations. A comparative study of two-and three-dimensional calculations with actual measurements (Dis- sertation). Division of Soil & Rock Mechanics, Department of Civil & Environmental Engineering, Roy- al Institute of Technology, Stoc- kholm, Sweden, April 2000. otwiera się w nowej karcie
 4. Hamdan M.N., Abuzeid O., Al-Sa- laymeh A. Assessment of an edge type settlement of above ground liquid storage tanks using a simple beam model. Applied Mathemati- cal Modelling, 2007, 31(11), 2461- 2474. otwiera się w nowej karcie
 5. Latha M.G., Murthy V.S. Eff ects of reinforcement form on the beha- vior of geosynthetic reinforced sand. Geotextiles and Geomem- branes, 2007, 25(1), 23-32. otwiera się w nowej karcie
 6. Liang F.-Y., Chen L.-Z., Shi X.-G. Numerical analysis of composite piled raft with cushion subjected to vertical load. Computers and Geotechnics, 2003, 30(6), 443-453. otwiera się w nowej karcie
 7. Lunne P., Robertson P., Powell J. Cone penetration testing in geo- technical practice. Blackie Acade- mic & Professional, London, 1997, 312. otwiera się w nowej karcie
 8. Meyer Z. Obliczenia inżynierskie osiadania fundamentów. ZAPOL Publishing, Szczecin, 2012.
 9. Mieloszyk E. , Milewska A., Abram- ski M. Pale CFGFRPT i ich zastoso- wanie w budowlach/obiektach off shore (maszynopis). otwiera się w nowej karcie
 10. Mieloszyk E. Application of non- -classical operational calculus to solving some boundary value problem. Integral Transforms and Special Functions, 2000, 9(4), 287- 292. otwiera się w nowej karcie
 11. Mieloszyk E., Grulkowski S. Gene- ralized Taylor formula and shell structures for the analysis of the interaction between geosythe- tics and engineering structures of transportation lines. W: Pietrasz- kiewicz W., Witkowski W. (red.) Shell Structures: Theory and Ap- plications, vol. 4, Taylor & Francis, Londyn, 2018, 561-564. otwiera się w nowej karcie
 12. Mieloszyk E., Milewska A., Grul- kowski S. Elastic waves in the ra- ilroad track substructures and its surroundings analyzed with non- -classical operational methods. 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure, W: Stjepan Lakusić (red.) Road and rail infrastructure V, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, 2018, 1195-1201. otwiera się w nowej karcie
 13. Mieloszyk E., Nieklasyczny rachu- nek operatorów w zastosowa- niu do uogólnionych układów dynamicznych. Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, 2008.
 14. Moravčik M. Experimental investi- gation of the vehicle -rail interac- tion. Third International Conferen- ce on Traffi c Eff ects On Structures and Environment -TESE'94, Vol. 1, Sept. 1994. otwiera się w nowej karcie
 15. Nguyen D.D.C, Jo S.-B., Kim, D.-S. Design method of piled-raft foun- dations under vertical load consi- dering interaction eff ects. Com- puters and Geotechnics, 2013, 47, 16-27. otwiera się w nowej karcie
 16. Pietrzak J., Rakowski G., Wrze- śniowski K. Macierzowa analiza konstrukcji. Państwowe Wydaw- nictwa Naukowe, Warszawa-Po- znań, 1979, 357.
 17. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wa- runki techniczne utrzymania pod- torza kolejowego. Id-3, Załącznik do zarządzenia Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r., PKP Polskie Li- nie Kolejowe S.A. Centrala -Biuro Dróg Kolejowych, 2009.
 18. Randolph M.F., Clancy P. An appro- ximate analysis procedure for pi- led raft foundations. International Journal for Numerical and Analy- tical Methods in Geomechanics, 1993, 17(12), 849-869.
 19. Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wy- dawnictwa Komunikacji i Łączno- ści, Warszawa, 2005, 724. otwiera się w nowej karcie
 20. Woldringh R. F., New B. M. Em- bankment design for high speed trains on soft soils. Barends i in. (red.) Geotechnical engineering for transportation infrastructure, Balkema, Rotterdam, 1999. otwiera się w nowej karcie
 21. Yamashita K., Yamada T., Hamada J. Investigation of settlement and load sharing on piled rafts by mo- nitoring full-scale structures. Soils and Foundations, 2011, 51(3), 513- 532. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi