Ultimate distortion of circular saw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ultimate distortion of circular saw

Abstrakt

W artykule przedstawiono przyczyny i efekty poprzecznego odkształcenia piły tarczowe. Przedstawiono również zależność, na podstawie której wyznaczyć można graniczną wartość odkształcenia piły tarczowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 410 - 413,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R.: Ultimate distortion of circular saw// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.410-413
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi