Ultimate strength analysis of bulk carriers corrugated bulkheads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ultimate strength analysis of bulk carriers corrugated bulkheads

Abstrakt

Przedstawiono rozważania i obliczenia, których celem była ocena jakości standardu wytrzymałości grodzi falistych masowców, wprowadzonego w 1998 r. przez IACS i wdrożonego do konwencji SOLAS. Wykonane nieliniowe obliczenia MES nośności granicznej zginanych fal grodzi wykazują, że standard ten jest zbyt optymistyczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 13, strony 19 - 31,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bogdaniuk M., Puch W.: Ultimate strength analysis of bulk carriers corrugated bulkheads// Marine Technology Transactions. Technika Morska. -Vol. 13., (2003), s.19-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi