Ultrahigh-resolution detection techniques for biomedical applications of optical coherent tomography. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ultrahigh-resolution detection techniques for biomedical applications of optical coherent tomography.

Abstrakt

Optyczne metody pomiarowe odgrywają w ostatnich latach coraz większą rolę w badaniach i diagnostyce medycznej. Mają one szereg zalet, do których zaliczyć można odporność na promieniowanie elektromagnetyczne, bezinwazyjność, bezpieczeństwo pomiaru oraz wysoką rozdzielczość. Jedną z najważniejszych technik stosowanych w diagnostyce medycznej jest koherentna tomografia optyczna (OCT). Jest to wysokorozdzielcza metoda obrazowania wewnętrznych struktur tkanek poprzez pomiar opóźnienia sygnału odbitego oraz wielkości promieniowania wstecznego. Pozwala ona na obrazowanie w dwóch lub trzech wymiarach. Pomiar może być wykonywany in situ oraz w czasie rzeczywistym. OCT wykorzystuje najnowsze metody detekcji sygnałów, takie jak niskokoherentna reflektometria optyczna (OLCR) oraz reflektometria optyczna w dziedzinie częstotliwości (OFDR).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Jędrzejewska-Szczerska M., Hypszer R., Stańczak A., Wierzba P.: Ultrahigh-resolution detection techniques for biomedical applications of optical coherent tomography.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi