Umiędzynarodowienie usług Biblioteki Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Umiędzynarodowienie usług Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Jednym z kluczowych celów realizowanych przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie procesu internacjonalizacji prowadzonego na Politechnice Gdańskiej, także w kontekście obsługi studentów zagranicznych. W tekście omówiono historyczny kontekst mobilności edukacyjnej w Europie, przedstawiono dane statystyczne dotyczące studentów zagranicznych w świecie i w Polsce oraz ukazano, jak na tle przedstawionych danych wygląda umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej i Biblioteki PG. Ponadto przedstawiono repertuar zainicjowanych działań, których celem jest rozwijanie umiędzynarodowienia biblioteki akademickiej, koordynowanych przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Opublikowano w:
Biuletyn EBIB nr 1,
ISSN: 1507-7187
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
SZYBOWSKA, U.: Umiędzynarodowienie usług Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Biuletyn EBIB [online] 2019, nr 1 (184), Użytkownicy zagraniczni w bibliotekach. [Dostęp 18.02.2019]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/681
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi