Umowność ustaleń a wody opadowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Umowność ustaleń a wody opadowe

Abstrakt

Realizacja wszelkich obiektów inżynierskich wiąże się nieodłącznie z przyjmowaniem szeregu różnorodnych założeń, charakteryzujących się większym bądź mniejszym stopniem umowności.Stosowanie umownych procedur, szacowanie wartości współczynników, przyjmowanie "odgórnych" wytycznych itp. jest zatem ogólnie przyjętym i - w przeważającej większości przypadków - niebudzącym wątpliwości procederem. Wydaje się jednak, że w przypadku planowania systemów odprowadzania wód opadowych kwestia owej "umowności" nabiera szczególnie istotnego znaczenia, gdyż podlega jej bardzo wiele elementów, które - co najważniejsze - determinują w sposób zasadniczy wyniki obliczeń, będąc jednocześnie - z racji specyfiki omawianych systemów - bardzo trudne w weryfikacji.W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z kwestią umowności ustaleń na etapie planowania i projektowania kanalizacji deszczowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Umowność ustaleń a wody opadowe// Wodociągi - Kanalizacja.. -., nr. nr 4=62 (2009), s.38-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi