Umweltfreunliche Ausfhrungen von Tankkonstruktionen fur lprodukte. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Umweltfreunliche Ausfhrungen von Tankkonstruktionen fur lprodukte.

Abstrakt

Omówiono rozwiązania techniczne zabezpieczające grunt i powietrze przed skażeniem wyciekami produktów naftowych i emisją ich par do powietrza. Omówione rozwiązania dotyczą zarówno zbiorników z dachami stałymi jak i z dachami pływającymi. Przedstawiono nowoczesne zabezpieczenia konstrukcyjne stosowane w Polsce i za granicą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STAHLBAU nr 72, strony 574 - 580,
ISSN: 0038-9145
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ziółko J.: Umweltfreunliche Ausfhrungen von Tankkonstruktionen fur lprodukte. // STAHLBAU. -Vol. 72., nr. 8 (2003), s.574-580
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi