Uncertainty assessment in the safety and security oriented risk analyses - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uncertainty assessment in the safety and security oriented risk analyses

Abstrakt

W artykule przedstawiono uwzględnienie oceny niepewności w procesie związanym z analizą ryzyka i analizą bezpieczeństwa oraz ochroną informacji. Przedstawiona została koncepcja oceny bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem analizy warstw zabezpieczeń LOPA. W artykule nakreślono wyzwania związane z integracją podejścia oceny bezpieczeństwa (safety) i ochrony informacji (security) w projektowaniu systemów zabezpieczeń w obiektach podwyższonego ryzyka. Zaprezentowano również analizę ryzyka bazującą na scenariuszach awaryjnych z uwzględnieniem niepewności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Safety and Reliability for Managing Risk : proceedings of the European safety and reliability conference (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 18 - 22 September 2006. Vol. 3 strony 2623 - 2631
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Uncertainty assessment in the safety and security oriented risk analyses// Safety and Reliability for Managing Risk : proceedings of the European safety and reliability conference (ESREL 2006), Estoril, Portugal, 18 - 22 September 2006. Vol. 3/ ed. ed. C. Guedes Soares, E. Zio. Londyn: BALKEMA, 2006, s.2623-2631
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi