Universal mobile monitoring system for gaseous air pollution = Uniwersalny system mobilnego monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Universal mobile monitoring system for gaseous air pollution = Uniwersalny system mobilnego monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję systemu do mobilnego monitoringu substancji chemicznych w powietrzu. Proponowany system może być zastosowany do pomiaru zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez komunikację. Stacja monitoringowa jest stosunkowo małych rozmiarów i może być zamontowana na pojazdach prywatnych lub publicznych. Zmierzone stężenia są zbierane i przenoszone poprzez sieć GSM do centralnej bazy danych. Przedstawiono także przykładowe rezultaty uzyskane podczas przeprowadzonych kampanii w Gdańsku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce.T. 2 strony 0 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Namieśnik J., Stefański J., Sadowski J., Wardencki W., Szymańska K.: Universal mobile monitoring system for gaseous air pollution = Uniwersalny system mobilnego monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza// Ochrona powietrza w teorii i praktyce.T. 2/ ed. pod red. J. Konieczyńskiego. Zabrze: IPIŚ PAN, 2010, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi