Uniwersalny system bezprzewodowy do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uniwersalny system bezprzewodowy do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa

Abstrakt

W artykule przedstawiono budowę i działanie bezprzewodowego systemu monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa, opartego na koncepcji samoorganizującej się sieci uniwersalnych węzłów telekomunikacyjnych(UWT). Na wstępie opisano schemat funkcjonalny systemu, uwzględniając szczególnie wynikające z niego zadania oraz budowę UWT. Następnie na wybranym przykładzie scharakteryzowano pracę samoorganizującejsię sieci UWT - sieci ad-hoc. W końcowej części pracy krótko przedstawiono zrealizowane aplikacje użytkowe systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 52 - 55,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Stefański J., Sadowski J., Ambroziak S.: Uniwersalny system bezprzewodowy do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 6 (134) (2010), s.52-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi