Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną?

Abstrakt

Autor proponuje wdrożenie idei organizacji fraktalnej do realiów uniwersytetu, w celu ograniczenia znaczenia barier kulturowych i organizacyjnych i przekształcenia uczelni w kierunku elastycznej organizacji. Takie cechy organizacji fraktalnej jak samoorganizacja, samopodobieństwo, witalność, dynamika i nawigowanie odniesiono do realiów współczenej uczelni wskazując ich znaczenie dla wsparcia rozwoju uczelni w społeczeństwie wiedzy. Takie podejście może, zdaniem autora, ułatwić skuteczną reakcję współczesnej uczelni na wyzwania otoczenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą strony 149 - 158
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną?// Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą/ ed. redaktorzy naukowi Aleksander Binsztok i Kazimierz Perechuda. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekon. im. O. Langego we Wrocławiu, 2006, s.149-158
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi