Unormowania prawne ochrony środowiska naturalnego w Portugalii a działania przedsiebiorców związane z Euro 2004 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unormowania prawne ochrony środowiska naturalnego w Portugalii a działania przedsiebiorców związane z Euro 2004

Abstrakt

W rozdziale omówiono niektóre aspekty portugalskiego prawa ochrony środowiska naturalnego w zakresie ochrony przyrody, odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, które powinny być uwzględnione w działaniach inwestycyjnych przed i w trakcie EURO 2004. Omówiono formy współpracy w ramach PPP w usługach komunalnych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpodami i transport drogowy). Współpraca PPP na zasadach kontraktu w sektorze wodno-kanalizacyjnym sprawdziła sie dobrze. Istnieją jednak wady polegające na braku właściwej oceny ryzyka oraz prawidłowego jego podziału między partnera prywatnego i publicznego. Nie występuje również druga faza negocjacji dającej mozliwość poprawy pierwotnych warunków umowy oraz brak poprawnej analizy kosztów. Urząd Regulacji Gospodarki Wodno-ściekowej (IRAR) nie posiada dostatecznych instrumentów kontroli jakości usług publicznych. Mniej jest doświadczeń we współpracy PPP w ramach przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym (PPP instytucjonalne). Przetarg jest zalecany, ale nie jest obowiązkowy. Korzystną cechą jest istnienie drugiego etapu negocjacji pozwalającego na ulepszenie oferty pierwotnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii strony 132 - 149
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Szpakowski W.: Unormowania prawne ochrony środowiska naturalnego w Portugalii a działania przedsiebiorców związane z Euro 2004// EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii/ ed. ed. Krystian Zawadzki. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.132-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi