Unusual odd-chain and trans-octadecenoic fatty acids in tissues of feral European beaver (Castor fiber), Eurasian badger (Meles meles) and raccoon dog (Nyctereutes procyonoides). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unusual odd-chain and trans-octadecenoic fatty acids in tissues of feral European beaver (Castor fiber), Eurasian badger (Meles meles) and raccoon dog (Nyctereutes procyonoides).

Abstrakt

W lipidach wyizolowanych z różnych partii ciała bobrów, borsuków i jenotów stwierdzono obecność znaczących ilości niezwykłych jak na zwierzęta jednożołądkowe kwasów tłuszczowych - nieparzystowęglowych nasyconych i jednonienasyconych KT (15:0, 17:0, 15:1 i 17:1) oraz (w lipidach tkanek bobra i jenota) oktadecenowych KT konfiguracji trans, w tym kwasu wakcenowego - KT charakterystycznych dla tkanek i mleka przeżuwaczy. Obecność tych KT sugeruje, że w układzie pokarmowym badanych zwierząt zachodzi biouwodornienie wielonienasyconych KT (kwasu linolowego i gamma-linolenowego) przez specyficzna mikloflorę żołądkową.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY nr 153, strony 145 - 148,
ISSN: 1096-4959
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Martysiak-Żurowska D., Zalewski K., Kamieniarz R.: Unusual odd-chain and trans-octadecenoic fatty acids in tissues of feral European beaver (Castor fiber), Eurasian badger (Meles meles) and raccoon dog (Nyctereutes procyonoides).// COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY. -Vol. 153, nr. iss. 2 (2009), s.145-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi