Uprzednie uzgodnienia cenowe jako narzędzie w sprawach porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uprzednie uzgodnienia cenowe jako narzędzie w sprawach porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych

Abstrakt

W dobie nasilonych procesów globalizacji, problem unikania opodatkowania poprzez lokowanie dochodów w krajach o niskim opodatkowaniu staje się coraz bardziej istotnym. Narzędziem ograniczenia sporów z organem podatkowym w zakresie cen stosowanych przez podmioty powiązane są ''uprzednie porozumienie cenowe''. Narzędzie to zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskiego prawodastwa podatkowego od 1.01.2006 r.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski W.: Uprzednie uzgodnienia cenowe jako narzędzie w sprawach porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi