Urban-rural Partnership - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urban-rural Partnership

Abstrakt

Omówiono koncepcję partnerstwa ''miasto-wieś'', opartą na idei zrównoważonego rozwoju regionalnego i policentrycznego modelu systemu miejskiego. Koncepcja ta, realizowana w krajach Unii Europejskiej, tworzy mechanizm redystrybucji zysków i korzyści uzyskiwanych w strefach dynamicznego rozwoju ośrodków miejskich na ich zaplecze wiejskie, ograniczania ujemnych skutków tej polaryzacji rozwoju i wzmacniania inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. Podano przykłady realizowanych programów partnerstwa.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Baranowski A.: Urban-rural Partnership// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi