Urządzenia do wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenia do wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie kontrolą jakości powietrza atmosferycznego wewnętrznego oraz atmosfery na stanowiskach pracy. Nieocenioną rolę dla tego w typu działań odgrywają materiały odniesienia. W tym artykule przedstawiono zastosowanie gazowych mieszanin wzorcowych, które są specyficznym rodzajem materiałów odniesienia, oraz opisano metody ich otrzymywania. Dokonano również charakterystyki rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń przeznaczonych do wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 40 - 45,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Fijało C., Dymerski T., Gębicki J., Namieśnik J.: Urządzenia do wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2015), s.40-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi