Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej

Abstrakt

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy kadra zarządzająca jest przygotowana do realizacji wyzwań związanych z usieciowieniem wymiaru sprawiedliwości oraz jakimi narzędziami powinien dysponować nowoczesny wymiar sprawiedliwości, aby skutecznie przygotować kadrę zarządzającą sądami do zmian w zarządzaniu. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, a w jej ramach poszczególne sądy ulega przeobrażeniom. Dzieje się tak wskutek przenikania do niej metod i technik zarządzania z biznesu. Zmiany zarządzania w sektorze prywatnym indukują zmiany w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości. W artykule przedstawiono cztery koncepcje administracji publicznej (weberowską, New Public Management, New-Weberian State). Przedstawienie różnych koncepcji administracji publicznej, wraz z określonym arsenałem dostępnych w ich ramach metod i technik zarządzania ma jedynie zasygnalizować wyzwania stojące przed kadrą zarządzającą sądami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty strony 35 - 55,
ISSN: 1734-087X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Morawska S., Banasik P.: Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej// Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. -., nr. 3(37) (2015), s.35-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi