Using different types of capillary columns as denudation traps: a comparision of sorption properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Using different types of capillary columns as denudation traps: a comparision of sorption properties

Abstrakt

Opisano badania odcinków kapilarnych kolumn chromatograficznych (WCOT, SCOT,PLOT) jako pułapek denudacyjnych do ilościowego zatrzymywania śladowych ilości lotnych związków organicznych ze strumienia powietrza. W trakcie badań modelowych (z wykorzystaniem gazowych mieszanin wzorcowych) określono wartości współczynników podziału benzenu, toluenu, etylobenzenu, o-ksylenu i chlorobenzenu (Kfs). Stwierdzono, że grubość filmu fazy stacjonarnej w kolumnie nie ma wpływu na wartości tego współczynnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 977, strony 115 - 123,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dudek M., Kloskowski A., Wolska L., Pilarczyk M., Namieśnik J.: Using different types of capillary columns as denudation traps: a comparision of sorption properties// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 977., (2002), s.115-123
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi