Using impedance spectroscopy to characterize and monitor protection aspects of organic coating systems on metal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Using impedance spectroscopy to characterize and monitor protection aspects of organic coating systems on metal

Abstrakt

Organiczne powłoki ochronne stosowane są powszechnie do ochrony konstrukcji metalowych przed korozją i zużyciem mechanicznym. W pracy zaproponowano nowy typ sensora impedancyjnego, który może być zastosowany do ciągłej oceny właściwości barierowych i adhezyjnych systemów powłokowych w warunkach terenowych w sposób nieniszczący, bez konieczności stosowania naczyń z elektrolitem. Przedstawiono koncepcję czujnika oraz przykładowe wyniki uzyskane w czasie ekspozycji w warunkach atmosferycznych układów z wykonanym czujnikiem. Oprócz pomiarów impedancyjnych rejestrowano temperaturę i wilgotność środowiska. Stwierdzono odwracalne zmiany impedancji wywołane zmianami parametrów środowiska oraz nieodwracalne, spowodowane pogorszeniem właściwości ochronnych systemu powłokowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 1, strony 0 - 0,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Miszczyk A.: Using impedance spectroscopy to characterize and monitor protection aspects of organic coating systems on metal// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 1., nr. sp. is. 5 (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi