Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego

Abstrakt

Rynek usług regulacyjnych w Polsce rozwija się wolno. Zasadniczy wysiłek organizacyjny jest skierowany na wprowadzenie mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej. Powoduje to, że rynek usług regulacyjnych funkcjonuje jedynie w zakresie ograniczonym praktycznie do elektrowni cieplnych i jedynie w skali systemowej. Zakres jego funkcjonowania nakłada się częściowo na zadania realizowane przez Rynek Bilansujący. W artykule omówiono problemy wynikające z konieczności dopasowania zasad rynku usług systemowych do uwarunkowań funkcjonowania Rynku Bilansującego. Przedstawiono opis wzajemnych uwarunkowań funkcjonowania Rynku Bilansującego i rynku regulacyjnych usług systemowych. Aktualne krajowe rozwiązania stosowane w tym zakresie poddane zostały krytycznej analizie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr T. 37, strony 205 - 214,
ISSN: 0066-684X
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Usługi regulacyjne w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania rynku bilansującego// Archiwum Energetyki. -Vol. T. 37., nr. nr spec. (2007), s.205-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi