Usługi Webowe dla zastosowań L2L. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usługi Webowe dla zastosowań L2L.

Abstrakt

Przedstawiono problemy komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi dla sektora B2B. Jako rozwiązanie zaproponowano technologię Usług Webowych (Web Service). Omówiono jej koncepcję oraz przykładową implementację przy pomocy protokołów: HTTP, SOAP czy WSDL. Problemy związane z integracją aplikacji zilustrowano na przykładzie aplikacji tworzonych w ramach w ramach projektu PBI. Wskazano dalszy możliwy kierunek rozwoju tego typu technologii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 155 - 163,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zieliński J., Kruk S., Krawczyk H.: Usługi Webowe dla zastosowań L2L.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.155-163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi