Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 22 - 26,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej // Dachy. -., nr. 9 (2015), s.22-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi