Usuwanie arsenu z wody podziemnej w procesie zintegrowanym - koagulacja/mikrofiltracja - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie arsenu z wody podziemnej w procesie zintegrowanym - koagulacja/mikrofiltracja

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w skali ułamkowo technicznej nad zastosowaniem procesu koagulacji (współwytrącania) jonami żelaza, zintegrowanego z mikrofiltracją, do usuwania arsenu z wody podziemnej, zawierającej ok. 40 μg As/l, 0,70 mg Fe/l oraz 0,09 mg Mn/l. Jako koagulant zastosowano wodny roztwór siarczanu żelaza (III), w dawkach od 0,5 do 18 mg Fe/l. W badaniach wykorzystano rurowe membrany mikrofiltracyjne wykonane z PVDF, o granicznej rozdzielczości (cut off) 400 kDa. Stosowano przepływ jednokierunkowy (dead-end), przy ciśnieniu transmembranowym od 0,1 do 0,2 MPa. Badania wykazały, że już przy dawkach rzędu 2,0 mg Fe/dm3 uzyskano obniżenie stężenia arsenu poniżej poziomu dopuszczalnego dla wód przeznaczonych do spożycia (10 μg As/dm3) a współczynnik retencji arsenu przekraczał 76 %. Dalszy wzrost dawki koagulantu skutkował już niewielkim obniżeniem stężenia arsenu. Stężenie żelaza w permeacie, w całym zakresie zastosowanych dawek, było w ilościach śladowych. Usuwaniu arsenu towarzyszyło również obniżenie barwy, absorbancji UV oraz utlenialności. Proces był natomiast nieskuteczny w usuwaniu manganu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr 35, strony 33 - 37,
ISSN: 1230-6169
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Bray R.: Usuwanie arsenu z wody podziemnej w procesie zintegrowanym - koagulacja/mikrofiltracja// Ochrona Srodowiska. -Vol. 35., nr. 4 (2013), s.33-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi