Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby metodą odmywania za pomocą roztworów związków powierzchniowo czynnych = Washing out of hydrophobic organic pollutants from soil using surfactants solutions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby metodą odmywania za pomocą roztworów związków powierzchniowo czynnych = Washing out of hydrophobic organic pollutants from soil using surfactants solutions

Abstrakt

Badano efektywność oczyszczania gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. W badaniach wykorzystano surfaktanty niejonowe z grupy oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych i alkilopoliglukozydów oraz biosurfaktant z grupy ramnolipidów. Efektywność odmycia gleby w zależności od rodzaju surfaktantów wahała się od 67 do 78% przy stężeniu surfaktantu 3 g/L. Wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu w roztworze obserwowano wzrost efektywności odmycia. Niezależnie od rodzaju gleby uzyskano zbliżoną efektywność odmycia od 78 do 82% dla Rokanolu NL6 oraz od 72 do 78% dla Tritonu BG10.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 1 strony 183 - 189
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Czacharowski P., Mędrzycka K.: Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby metodą odmywania za pomocą roztworów związków powierzchniowo czynnych = Washing out of hydrophobic organic pollutants from soil using surfactants solutions// Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 1/ ed. red. J. Ozonek, M. Pawłowska. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009, s.183-189
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi