Usuwanie niedoskonałości projektowych pokrycia dachowego poprzez poprawną realizację

Abstrakt

w artykule opisano przypadek jednorodzinnego budynku mieszkalnego którego realizacja odbywała ise na podstawie indywidualnei opracowanej dokumentacji projektowej. Projekt budowlany wykonany został z pominieciem detali architektonicznyc, w tym szczegółów dotyczących realizacji pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki. W artykule poddano analizie wpływ braków w dokumentacji projektowej na możliwość powstania potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych,. Opisano rozwiązania techniczne, których zastosowanie przyczyniło się do usunięcia niedoskonałości projektowych w zakresie pokrycia dachowego na etapie jego realizacji.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Dachy strony 28 - 33,
ISSN: 1509-3107
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Niedostatkiewicz M.: Usuwanie niedoskonałości projektowych pokrycia dachowego poprzez poprawną realizację// Dachy. -., nr. 2 (2017), s.28-33
wyświetlono 13 razy
Meta Tagi