Usuwanie niejednolitego tła z obrazów tekstu przy użyciu zmodyfikowanego algorytmu wyostrzania i filtracji nieliniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie niejednolitego tła z obrazów tekstu przy użyciu zmodyfikowanego algorytmu wyostrzania i filtracji nieliniowej

Abstrakt

Celem referatu jest przedstawienie algorytmu poprawy jakości obrazów zawierających tekst na niejednolitym tle. Pierwsza faza realizacji algorytmu obejmuje usunięcie tła poprzez wykorzystanie zmodyfikowanej operacji wyostrzania, w której od oryginalnego obrazu odejmowany jest wynik filtracji dolnoprzepustowej. W tym celu zaproponowano metodę wyznaczenia optymalnej wielkości maski filtru dolnoprzepustowego. W drugiej fazie działania algorytmu wykorzystano algorytm filtracji nieliniowej, który usuwa szum i artefakty kompresji. W referacie przedstawiono przykłady wyników przetwarzania obrazów w oparciu o zaproponowany algorytm oraz porównano otrzymane wyniki rozpoznawania znaków z uzyskanymi dla obrazów poddanych różnym algorytmom poprawy jakości obrazu przy wykorzystaniu oprogramowania OCR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 415 - 422,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szczuko P.: Usuwanie niejednolitego tła z obrazów tekstu przy użyciu zmodyfikowanego algorytmu wyostrzania i filtracji nieliniowej// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.415-422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi