Usuwanie tła w video nagraniach pochodzących z monitorowania basenu pływackiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie tła w video nagraniach pochodzących z monitorowania basenu pływackiego

Abstrakt

Automatyczna obróbka obrazu w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla wielu rozwiązań monitoringu wykorzystywanych m.in. w celach bezpieczeństwa. Często jednym z ważniejszych etapów obróbki jest oddzielenie tła od obiektów na pierwszym planie, tak aby wykluczyć wszystkie nieistotne informacje z obrazu. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie doświadczenia zdobytego podczas śledzenia pływaków oraz pokazanie możliwości skutecznego automatycznego nadzoru wideo osób korzystających z basenu. Porównano skuteczność działania dwóch wybranych algorytmów (MOG i KNN) przy użyciu różnych odwzorowań kolorów oraz omówiono zalety i wady analizowanych metod.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 15 - 22,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Reiter K., Kowalczuk Z.: Usuwanie tła w video nagraniach pochodzących z monitorowania basenu pływackiego// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. 3 (2018), s.15-22
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.14313/par_229/15
Bibliografia: test
 1. Baldini G., Campadelli P., Cozzi D., Lanzarotti R., A simple and robust method for moving target tracking, Proceedings of the International Conference Signal Processing Pattern Recognition and Applications (SPPRA 2002) 2002, 108-112. otwiera się w nowej karcie
 2. Bishop C.M., Neural Networks for Pattern Recognition, chap. 2, 51-57. Clarendon Press. 1995.
 3. Dai J., Li Y., He K., Sun J., R-FCN: Object detection via region-based fully convolutional networks, https://arxiv.org/ pdf/1605.06409.pdf.
 4. Gonzalez R.C., Woods R.E., Image segmentation. [in:] Dig- ital Image Processing (2nd Ed), chap. 10, 567-635. Prentice Hall 2002.
 5. KaewTraKulPong P., Bowden R., An improved adaptive background mixture model for real-time tracking with shadow detection. The 2nd European Workshop on Advanced Vid- eo-based Surveillance Systems. 1-5. Kluwer Academic Pub- lishers 2001. otwiera się w nowej karcie
 6. Piccardi M., Background subtraction techniques: A review. 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Vol. 4, 3099-3104. IEEE (2004), DOI: 10.1109/ICSMC.2004.1400815. otwiera się w nowej karcie
 7. Reiter K., Monitoring basenu publicznego. Praca magi- sterska nr pg/weti/ksdir/zk263m/09/2017 (promotor: prof. Z. Kowalczuk), Wydział ETI, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2017.
 8. Rypniewski J.J., Monitoring wizyjny w pracy ratownika wod- nego (2014), http://plywalnieibaseny.pl/monitoring-wizyjny- -w-pracy-ratownika-wodnego.
 9. Wren C.R., Azarbayejani A., Darrell T., Pentland A.P., Pfinder: Real-time tracking of the human body. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 19(7), 780-785, 1997. otwiera się w nowej karcie
 10. Yilmaz A., Javed O., Shah M., Object tracking: A survey. ACM Computing Surveys 38(4), 13:1-45 (2006) otwiera się w nowej karcie
 11. Zhu X., Zhu J.D.X., Yuan Y.W.L., Towards high perfor- mance video object detection for mobiles 2018, https://arxiv. org/pdf/1804.05830.pdf otwiera się w nowej karcie
 12. Zivkovic Z., Improved adaptive gaussian mixture model for background subtraction. Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004. Vol. 2, pp. 28-31. IEEE 2004. otwiera się w nowej karcie
 13. Zivkovic Z., Heijden, F.v.d.: Improved adaptive gaussian mix- ture model for background subtraction. Pattern Recognition Letters 27(7), 773-780 (2006) 15 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi