Utilization of glass fibres as supports for surface compounds for generation of gaseous standard mixtures using thermal decomposition technique - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Utilization of glass fibres as supports for surface compounds for generation of gaseous standard mixtures using thermal decomposition technique

Abstrakt

Przy oznaczaniu analitów na śladowym lub ultraśladowym poziomie stężeń, szczególnie w przypadku próbek o złożonym lub niejednorodnym składzie matrycy, analityk napotyka dodatkowe trudności techniczne i metodyczne związane z walidacją stosowanych procedur. Niezbędne jest zatem dysponowanie odpowiednimi wzorcami (lub lepiej materiałami odniesienia), które swoim składem są jak najbardziej zbliżone do składu próbek rzeczywistych. W przypadku analizy próbek gazowych ogromną rolę odgrywają gazowe mieszaniny wzorcowe, w których stężenie składnika mierzonego jest rzędu ppm(v) lub nawet ppb(v). W technice termicznego rozkładu związków powierzchniowych do otrzymywania gazowych mieszanin wzorcowych związek utworzony na powierzchni ciała stałego ulega rozkładowi lub przegrupowaniu z uwolnieniem ściśle określonego składnika mierzonego. Do tej pory, w roli nośników dla związków powierzchniowych sprawdzono żel krzemionkowy i szkło porowate. Jednak błędy wynikające z odważania tych nośników i możliwość adsorpcji innych składników na ich powierzchni, stały się motorem do poszukiwania innych, łatwiejszych w użyciu nośników. Dodatkowym kryterium doboru nośnika była możliwość uwalniania coraz to mniejszych ilości składnika mierzonego. Spełniającym powyższe wymagania są bez wątpienia włókna szklane. W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem gazowych mieszanin wzorcowych etenu i chlorku metylu jako składników mierzonych. Nośnikiem dla związków powierzchniowych były włókna szklane o różnej długości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Referaty i komunikaty. IX Konferencja Światłowody i ich Zastosowania. Krasnobród, 9-11 października 2003 strony 811 - 816
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Świtaj-Zawadka A., Konieczka P., Szczygelska-Tao J., Wójcik J., Biernat J., Namieśnik J.: Utilization of glass fibres as supports for surface compounds for generation of gaseous standard mixtures using thermal decomposition technique// Referaty i komunikaty. IX Konferencja Światłowody i ich Zastosowania. Krasnobród, 9-11 października 2003/ Lublin: Wydaw. UMCS, 2003, s.811-816
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi