Utylizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Utylizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych

Abstrakt

Jedną z możliwosci rozwiązania problemu osadów ściekowych w skali lokalnej są naturalne metody unieszkodliwiania osadów ściekowych w obiektach zasied- lonych hydrofitami, najczęściej trzciną pospolitą. Obecność hydrofitów umo- żliwia szybsze odwadnianie osadów oraz rozwój mikroorganizmów heterotrofi- cznych w strefie korzeni i kłączy, przyspieszając proces unieszkodliwiania osadów. Obiekty hydrofitowe można instalować w dowolnych warunkach tereno- wych. Ich olbrzymią zaletą jest mała energochłonność. Są również stosunkowo proste w budowie i obsłudze oraz tanie w eksploatacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Referaty programowe. I Kongres Inżynierii Środowiska strony 341 - 361
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi